Rendeletek
Rendeletek
 A helyi iparűzési adóról
A helyi iparűzési adóról Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2003.(XII.17.) kt. sz. rendelete a helyi iparűzési adóról
   
Rendeletek
 A falugondnoki szolgálatról.
A falugondnoki szolgálatról. Mezőpeterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2003.(I.23.) Kt. sz. rendelete a falugondnoki szolgálatról
   
Rendeletek
 A képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről.    
Rendeletek
 A közművelődés helyi szabályairól.    
Rendeletek
 A temetőkről és a temetkezésről.    
Rendeletek
 Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól.    
Rendeletek
 Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek bérbeadásáról, a lakbérek megállapításáról és a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokról.    
Rendeletek
 A gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól.    
Rendeletek
 Mezőpeterd község Általános Rendezési Tervéről.    
Rendeletek
 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.    
Rendeletek
 A falugondnok útján biztosított szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakról.    
Rendeletek
 A háziorvosi körzetek kialakításáról.    
Rendeletek
 A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről.    
Rendeletek
 A környezetvédelemről és a köztisztaságról.    
Rendeletek
 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális földprogram megvalósításáról.    
Rendeletek
 A 2004. évi költségvetésről.    
Rendeletek
 Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.    
Rendeletek
 A közkifolyók vízhasználati díjáról.    
Rendeletek
 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről.    
Rendeletek
 Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról.    
Rendeletek
 Az állattartásról.
Az állattartásról. Tervezet.
   
Rendeletek
 A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tervezet.
   
Rendeletek
 A fiatal házasok lakáshozjutásának támogatásáról.    
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal