Történelem
Történelem

MEZŐPETERD TÖRTÉNETE I.

Iskolai tanulmányaink során megtanuljuk hazánk történelmét. Nagy vonalakban kitekintünk a világ történelmére, de nem kapunk, nem kaphatunk információt szűkebb környezetünk, falunk történelméről.

Ezek a gondolatok tudatosultak bennem mikor hozzákezdtem Mezőpeterd, szűkebb hazám, „szülőfalum” történetének a leírásához. Nagyon sok információ nem állt rendelkezésemre, ezért irodalmi művekből szedtem össze azokat a dolgokat, amelyek Mezőpeterdről valami információt szolgáltattak. Ezúton szeretnék még köszönetet mondani mindazoknak, akik segítségemre voltak. A Bihari Múzeum vezetőjének és munkatárainak. Az elkövetkező időben is szívesen veszek minden olyan adatot, amely Mezőpeterd történetéhez hozzájárul, azt bővíti.

Mezőpeterd község neve valószínűleg a község védőszentje, Péter nevéből a –d névképzőből származott, mező előneve pedig sík területű fekvéséből, hogy megtudják különböztetni a megyében lévő Puszta Peterd nevű helytől.

A községben már 1333-ban plébánia volt. Ekkor még nem a mai helyén, hanem Váncsod felé a „Puszta” nevű dűlőben feküdt. A falu első írásos említése a váradi püspöki tizedjegyzékben 1291-94-ben szerepel, mint szolgáló népi falu. Egy 1382. évi határjáró oklevélben Mezewpeterd és Fegwernekpeterd, mint két iker község szerepel és a községet ekkor említik először Mezőpeterdként. Ekkor a Mezőpeterdi család birtokában volt. A falu neve szerepel az 1332-37 évi pápai tized jegyzékben is, mivel Miklós nevű papja 10 garast fizetett a pápa részére.

Mezőpeterd egyház  hely volt, temploma Szt. Háromság tiszteletére lett felszentelve, melynek romjai 1743-ban még láthatók voltak. 1552. évi adó összeírásban tíz és fél portával tartották nyilván, Bocskai István birtokaként. Ekkor Peterdi Mihálynak és Bodó Ferencnek 1-1, Ártándi Kelemennek 8 ½ jobbágytelke volt. A falu 1566 után fizetett a töröknek adót. Várad török kézre kerülése illetve II. Rákóczi György bukása után, illetve következtében a falu átmenetileg elnéptelenedett. Az 1665 évi török összeírás szerint Mezőpeterd lakatlan hely. Várad visszafoglaláskor (1692) készült összeírás is néptelen birtokként említi. Jelenlegi helyén 1733 körül épült újjá a falu. Az 1743-as vármegyei összeírás 29 családdal említi és a Gázsí család birtokaként. Újranépesítése tehát 1728 és 1743 között történt, túlnyomórészt görögkeleti és római katolikus vallású lakossággal. Az akkori lakosok közt Nemes, Katona, Hajdú, Pap, Kozma, Kiss, Szentmiklósi, Torzsa, Szilágyi, Magyar, Laborcz, Veress, Bodó, Szűcs, Hegedűs, Kovács család nevűek voltak.

 

 

Folytatjuk…

 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal