Rendeletek
A falugondnok útján biztosított szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakról.

 

Mezőpeterd  község Képviselő-testületének 2/2003.(I.23.) Kt. számú rendelete a falugondnok útján biztosított szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakról

 

 

Mezőpeterd községi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16-ában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 14/A §-ában, valamint 59 §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a falugondnok útján biztosított szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1 . §

A rendelet hatálya kiterjed Mezőpeterd községben élő magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.

 

A falugondnoki szolgálat igénybevétele

2. §

(1) Mezőpeterd községi önkormányzat a falugondnoki szolgálat keretében térítésmentes gépkocsiva1 történő személyszállítást biztosit azon személyek részére, akik

a.) orvosi szakrendelésre, vagy kórházi kezelésre szóló beutalóval, vagy

b.) hivatalos helyen való megjelenésre kötelező idézéssel rendelkeznek

c.) sportcélok ellátása, futbalcsapat szállítása.

(2)       Térítés ellenében

a.)    nem alapfeladat ellátása esetén: temetés, esküvő, ballagás stb.

b.)   személyszállítás, bevásárlás, egyéb célból.

 

Térítési díjak

3. §.

(1) A 2 § (2) bekezdés a.) pontjában foglalt személyek által a személyszállítási szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díj: 50.-Ft/km, amely térítési díj egyenlő arányban megosztásra kerül a szolgáltatást egy időpontban, egy útvonalon igénybe vevő személyek között.

(2) A 2. §. (2) bekezdés b.) pontjában foglalt személyek által a személyszállítási szolgáltatás – célirányos - igénybevételéért fizetendő térítési díj:

 

Mezőpeterd-Berettyóújfalu között, oda-vissza                      300 Ft/fö

Mezőpeterd-Debrecen között, oda-vissza               1,000 Ft/fö

 

4. §

A falugondnoki szolgáltatást igénybe vevők a térítési díjat a szolgáltatás igénybe vétele előtt a Polgármesteri Hivatal házipénztárába fizetik be.

 

5. §.

 

A házipénztárba befizetett pénz kezelése a polgármesteri hivatal pénzkezelési szabályzata alapján történik.

 

 

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Mezőpeterd, 2003. január 23

 

 

 

Pap Miklós                                                                              Dr. Krizsán Miklós

polgármester sk                                                                                       jegyző sk

A falugondnok útján biztosított szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakról.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal