Rendeletek
A háziorvosi körzetek kialakításáról.

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2002.(VIII.27.) kt. sz. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról

 

Mezőpeterd község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység

végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. törvény 25. §. (7) bekezdése alapján alábbi rendeletet alkotja:

1.     §.

A rendelet hatálya Mezőpeterd község közigazgatási területére terjed ki.

 

2.     §.

Mezőpeterd községben egy háziorvosi körzet működik, melyhez az összes, Mezőpeterd bel- és külterületén lévő lakott hely hozzátartozik.

 

3.     §.

Ezen rendelet 2002. szeptember 1. napján lép hatályba, melynek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Mezőpeterd, 2002. augusztus 27.

 

 

Pap Miklós                                                                             Dr. Krizsán Miklós

polgármester  sk                                                                                                jegyző sk

A háziorvosi körzetek kialakításáról.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal