Rendeletek
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.

Mezőpeterd Községi Önkormányzat képviselő-testületének

15/2002.(XI.20) kt sz. rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

 

A Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 14. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a képviselők tiszteletdíját jelen rendelettel az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1.     §

A képviselő-testület önkormányzati képviselőként megválasztott tagjait

tiszteletdíj illeti meg.

 

2.     §

A tiszteletdíj mértéke havi bruttó 28.875.-Ft, mely összeget a képviselőre

irányadó közterhek terhelik.

 

3.     §

A tiszteletdíjat havonta és utólag, a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell

kifizetni.

4.     §

 A személyenkénti konkrét kifizetendő összeg kiszámításához szükséges 

adatokról az érintett képviselő félévente, a tárgyfélévet megelőző félév utolsó

napjáig, első ízben a  rendelet hatályba lépését követő 30. napig köteles

nyilatkozni.

5.     §.

Ha a képviselő önhibájából, előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a testületi ülésen, vagy üléseken – a képviselő-testület döntése alapján - a havi tiszteletdíj megvonásra kerülhet.

6.     §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályban, de rendelkezéseit  2002.  

október 21. napjától kezdődően kell alkalmazni.

 

Mezőpeterd, 2002. november 20.

 

 

 Pap Miklós                                                                           Dr. Krizsán Miklós

Polgármester sk                                                                                                 jegyző sk

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal