Rendeletek
A közkifolyók vízhasználati díjáról.

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/1995.(IX.19.) ktsz. rendelete a közkifolyók vízhasználati díjáról

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. és 16. § alapján, valamint a közműves ivóvíz ellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) korm. sz. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra, a közkifolyók vízhasználatára a következő rendeletet alkotja.

 

A rendelet hatálya

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területén lévő összes fogyasztókra, törzshálózati közkifolyókra.

 

2. §      (1) Az önkormányzat a törzshálózatról történő közkifolyók vízhasználati díjának megfizetését nem vállalja.

(2) A közterületi vízvétel díját a szolgáltatónak az Önkormányzat nem fizeti meg.

 

3. §. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

Mezőpeterd, 1995. szeptember 15.

 

 

 

 

Kádár Miklós                                                                                       Dr. Krizsán Miklós

Polgármester                                                                                                 jegyző

 

 

 

 

 

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/1995.(XI.28.) ktsz. rendelete a közkifolyók vízhasználati díjáról szóló 6/1995. (IX.19.) ktsz. önkormányzati rendeletének módosításáról és kiegészítéséről

 

 

Mezőpeterd községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ban foglalt jogkörében eljárva a közkifolyók ivóvízhasználat díjáról szóló rendeltét az alábbiak szerint kiegészíti és módosítja.

 

A rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

 

1. §. A rendelet hatálya kiterjed a Mezőpeterd község közigazgatási területén közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakóira.

 

A 2. § (1) bekezdése a következőkben kiegészül:

 

2. § (1) Az önkormányzat a törzshálózatról történő közkifolyók vízhasználati díjának megfizetését nem vállalja, az ivóvízért a be nem kötött ingatlan tulajdonosai díjat kötelesek fizetni, amely mértéke azonos a képviselő-testület által külön rendeletben megállapított ivóvíz díjával. A fogyasztás megállapítása a lakók száma alapján történik.

 

A 2. § (2) bekezdése a következőképpen kiegészül:

 

(2) a közterületi vízvétel díját a szolgáltatónak az önkormányzat nem fizeti meg. A képviselő-testület a közműves vízellátás díjának beszedésével a Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Rt-t bízza meg.

 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

Mezőpeterd, 1995. november 28.

 

 

Kádár Miklós                                                                                             Dr. Krizsán Miklós

Polgármester                                                                                                      jegyző

 

 

 

 

A közkifolyók vízhasználati díjáról.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal