Rendeletek
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről.

Mezőpeterd község Önkormányzata képviselő-testülete 7/1994.(X.20.) ktsz. rendelete  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről

 

A képviselő-testület a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény 47. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeltet alkotja:

 

  1. §

E rendelet alapján adat szolgáltatható az önkormányzat és szervei kötelező és önként vállalt feladatainak ellátáshoz szükséges célokra.

 

  1. §

A lakosság egészségmegőrzési programja keretében végzett az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Városi Intézete által elrendelt szűrővizsgálatok céljára az adatfeldolgozást a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Informatikai Központja (Debrecen, Piac u. 54.) végezheti.

 

  1. §

(1) Az adatfeldolgozást a helyi nyilvántartás vezetője rendeli meg a feldolgozó szervtől, s biztosítja a feldolgozáshoz szükséges adatok átadását a helyi nyilvántartásból.

(2) Az adatfeldolgozást végző szervek részére az adatok átadása kizárólag a törvényben meghatározott adatvédelmi szabályok betartásával történhet, a helyi nyilvántartás vezetőjének eseti engedélye alapján.

 

4.      §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

 

Pap Miklós                                                                                        Dr. Krizsán Miklós

Polgármester sk                                                                                           jegyző sk.

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről.
vissza 
 
Keresés
 
 Települési képek 
Vendégkönyv
3 Tétel
2009.06.07.18:06:00

  Mezőpeterd Község Önkormányzata
  Mezőpeterd  
tel:   fax:
email:
powered by UNIPortal